Địa Chỉ

1. Địa chỉ :

Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ
55, Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại :  00 84 8 3823 7050

Fax :              00 84 8 3823 7047

E-mailcgihcmc@hcm.vnn.vn hoặc cons.hcm@mea.gov.in

2. Giờ làm việc:

Thứ Hai tới Thứ Sáu:

Sáng: 08h30 tới 12h30       Chiều: 13h00 tới 17h00

Bộ phận Lãnh sự: 09h30 tới 12h00

Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ: Nghỉ