LỆ PHÍ VISA CHỈ ĐƯỢC THANH TOÁN BẲNG USD

Chú ý:

– Thời hạn hiệu lực của thị thực được tính từ ngày cấp thị thực, không tính từ ngày nhập cảnh vào Ấn Độ

– Đương đơn xin thị thực bắt buộc phải hoàn thành mẫu đơn qua mạng. Người xin thị thực phải điền vào Đơn xin thị thực Trực tuyến, bao gồm 03 trang, trong đó đã có giải thích cho các mục. Khi Đơn xin Thị thực được hoàn thiện, người xin thị thực có thể in Đơn ngay lập tức. Người xin Thị thực phải nộp 01 bản in của Đơn xin Thị thực này tại Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ, kèm theo: 01 ảnh dán tại vị trí dành sẵn, có chữ ký của người xin tại trang cuối cùng và hộ chiếu. Việc cấp thị thực sẽ được xử lý từ ngày Đơn xin thị thực được nộp tại Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ, không tính từ ngày hoàn thành Đơn xin Thị thực trực tuyến.

Những giấy tờ cần thiết khi xin thị thực:

1. Đơn xin cấp thị thực. (Vui lòng VÀO ĐÂY để điền đơn xin thị thực qua mạng)
2. 02 ảnh chân dung mới nhất (4x4cm)
3. Hộ chiếu với thời hạn hiệu lực còn ít nhất là 06 tháng và phải còn ít nhất 02 trang trống
4. Các giấy tờ đi kèm. Nếu xin thị thực không phải cho mục đích du lịch thì đi kèm đơn xin cấp thị thực phải có những giấy tờ cần thiết khác.
5. Bảng photo của passport

6.  Bảng photo của thẻ thường trú/Visa Việt Nam có giá trị

7. Lệ phí làm thị thực (theo Bảng giá thị thực). Lưu ý: Thời hạn visa được tính từ ngày Visa được cấp (không phải vào Ấn Độ).

Yêu cầu đối với người nước ngoài xin cấp thị thực Ấn Độ tại Việt Nam :

a. Người nước ngoài có thị thực lưu trú tại Việt Nam trong thời gian dài hoặc có giấy chứng nhận cho phép cư trú tại Việt Nam cần cung cấp bản sao của những giấy tờ trên đồng thời phải có thư xác nhận của người tuyển dụng tại Việt Nam và các bằng chứng chứng minh họ được phép lưu trú lâu dài tại Việt Nam nếu cơ quan cấp thị thực yêu cầu.

b. Người nước ngoài có thị thực du lịch hoặc các loại thị thực có thời hạn ngắn vào Việt Nam, nếu muốn xin cấp thị thực sang Ấn Độ, cần phải xin cấp ngay tại nước của họ. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc đặc biệt, đối tượng có thể đệ đơn xin thị thực tại Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Người xin cấp thị thực sẽ phải nộp thêm một khoản lệ phí 20USD cho chi phí thẩm định thông tin tại nước của họ.

c. Thời gian làm thủ tục thường kéo dài trong vòng 4-5 ngày làm việc.

d. Nếu công dân Pakistan xin cấp thị thực thì phải điền vào 05 bộ đơn và nộp 05 tấm ảnh.

e. Nếu công dân Bangladesh xin cấp thị thực thì phải điền vào 03 bộ đơn và nộp 03 ảnh.
(Thời gian làm thị thực đối với công dân Pakistan và Bangladesh thường kéo dài hơn)