Dr. K. Srikar Reddy, Consul General of India in Ho Chi Minh City called on H.E. Nguyen Thanh Phong, Chairman of the Peoples Committee on November 24, 2017.

Dr. K. Srikar Reddy, Consul General of India in Ho Chi Minh City called on H.E. Nguyen Thanh Phong, Chairman of the Peoples Committee on November 24, 2017.

Posted on : 09-12-2017 | Back | Print

Dr. K. Srikar Reddy, Consul General of India in Ho Chi Minh City called on H.E. Nguyen Thanh Phong, Chairman of the People’s Committee on November 24, 2017. At the meeting, the Chairman congratulated the Consul General on his new assignment in Vietnam. He also appreciated the Consulate for commemorating 2017 as the Year of Friendship in view of the 45th anniversary of the establishment of diplomatic relations and the 10th anniversary of the Strategic Partnership between Vietnam and India. The Consul General thanked the HCMC authorities for their support in the multi-faceted engagement with the Consulate and the Indian community.

ông K. Srikar Reddy, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi chào xã giao Ngài Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố vào ngày ngày 24 tháng 11 năm 2017. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND đã chúc mừng Tổng Lãnh sự trên cương vị mới tại Việt Nam. ông cũng đánh giá cao Lãnh sự quán đã kỷ niệm năm 2017 là Năm Hữu Nghị nhân dịp 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ. Tổng Lãnh sự đã cảm ơn sự hỗ trợ của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh trong các hoạt động đa phương diện của Lãnh sự quán và cộng đồng Ấn Độ.

Go to Top | Back | Print