Lịch Nghỉ Lễ

 DANH SÁCH CÁC NGÀY LỄ TRONG NĂM 2014

Tổng lãnh sự quán Ấn Độ, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghỉ lễ trong các ngày sau đây trong năm 2014:

S. No. Holiday Date Day of the week
1 New Year’s Day 1st January Wednesday
2 Republic Day 26th January Sunday
3 Tet (Vietnamese New Year) 31st January Friday
4 Holi 17th March Monday
5 Ram Navami 8th April Tuesday
6 Mahavir Jayanti 13th April Sunday
7 Good Friday 18th April Friday
8 Labour Day 1st May Thursday
9 Buddha Purnima 14th May Wednesday
10 Idu’l Fitr 29th July Tuesday
11 Independence Day 15th August Friday
12 Vietnam National Day 2nd September Tuesday
13 Mahatma Gandhi’s Birthday 2nd October Thursday
14 Dussehra 3rd October Friday
15 Diwali (Deepavali) 23rd October Thursday
16 Guru Nanak’s Birthday 6th November Thursday
17 Christmas Day 25th December
Thursday