[HOT] Thông tin bạn cần biết về Sở Tư pháp TPHCM

Bạn đang cần làm lý lịch tư pháp và được biết là mình sẽ phải đăng ký tại Sở Tư pháp TPHCM. Vậy, Sở Tư pháp là cơ quan nào, có nhiệm vụ và chức năng gì?

Sở Tư pháp TPHCM là cơ quan gì?

Sở Tư pháp TPHCM là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) TPHCM, có chức năng tham mưu, giúp UBND thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố về công tác xây dựng, thi hành và theo dõi thi hành pháp luật trong nhiều lĩnh vực.

Các chức năng chính của Sở Tư pháp TPHCM có thể kể đến gồm: kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; pháp chế; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; hộ tịch; quốc tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản; thừa phát lại;… và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực công tác tư pháp theo sự ủy quyền của UBND TPHCM và Bộ Tư pháp.

Dịch vụ làm phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 nhanh trên toàn quốc. Gọi: 19006859 để được tư vấn miễn phí và sử dụng dịch vụ. 

Sở Tư pháp nói chung và Sở Tư pháp HCM nói riêng đều có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

Sở Tư pháp TPHCM
Giao diện trang web của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

Sở Tư pháp TPHCM ở đâu?

Sở Tư pháp HCM hiện nay đang tọa lạc tại Quận 3, TPHCM, đứng đầu là ông Huỳnh Văn Hạnh – Giám đốc và 4 Phố Giám đốc gồm Bà Phan Thị Bình Thuận, Ông Nguyễn Văn Vũ, Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Ông Lê Đức Thanh. Để liên hệ với Sở Tư pháp TPHCM, bạn vui lòng tham khảo thông tin sau:

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+028) 3829 7052 – Fax: (+848) 3824 3155
 • Email: stp@tphcm.gov.vn
 • Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Để liên hệ với Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể truy cập vào https://sotuphap.hochiminhcity.gov.vn/lien-he và để lại thông tin.

Giờ làm việc của Sở Tư pháp TPHCM

Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh làm việc theo giờ hành chính, cụ thể là từ thứ 2 đến thứ sáu, buổi sáng từ 7:30 đến 11:30, buổi chiều từ 13:00 đến 17:00. Riêng thứ bảy sẽ chỉ làm việc buổi sáng.

Sở Tư pháp TPHCM
Cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp TPHCM

Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp HCM

Sở Tư pháp TPHCM thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo Điều 2 Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, gồm những nội dung như tóm lược dưới đây:

 1. Trình UBND TPHCM các dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và UBND TPHCM trong lĩnh vực tư pháp; cải cách hành chính nhà nước, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân, UBND thành phố trong lĩnh vực tư pháp;… và các lĩnh vực khác.
 2. Trình Chủ tịch UBND TPHCM các dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Tư pháp và công tác tư pháp theo quy định của pháp luật.
 3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án trong lĩnh vực tư pháp đã được phê duyệt.
 4. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân TPHCM và Bộ Tư pháp.
 5. Theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn và báo cáo với UBND TPHCM và Bộ Tư pháp.
 6. Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật:
 7. Tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và UBND TPHCM theo quy định của pháp luật.
 8. Kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.
 9. Phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở:
 10. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các sở có liên quan giúp UBND TPHCM hướng dẫn việc xây dựng hương ước, quy ước của thôn, làng, bản; tổ dân phố, khu phố và một số hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.
 11. Hỗ trợ UBND TPHCM thực hiện nhiệm vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật theo quy định.
 12. Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và nuôi con nuôi.
 13. Xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ và sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại địa phương theo quy định của pháp luật.
 14. Nhận các nhiệm vụ liên quan đến việc bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.
 15. Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở địa phương;
 16. Quản lý các hoạt động, nhân sự, tổ chức hành nghề luật sư và tư vấn pháp luật tại địa phương.
 17. Xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về công chứng theo quy định.
 18. Các thẩm quyền liên quan đến giám định tư pháp.
 19. Tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển các tổ chức bán đấu giá ở địa phương sau khi được UBND TPHCM phê duyệt; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức và đội ngũ người bán đấu giá ở địa phương.
Sở Tư pháp TPHCM
Lý lịch tư pháp là do Sở Tư pháp cấp
 1. Hỗ trợ UBND TPHCM quản lý nhà nước về công tác trọng tài thương mại theo quy định của pháp luật.
 2. Thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký giao dịch bảo đảm.
 3. Nhận các nhiệm vụ liên quan đến công tác pháp chế.
 4. Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 5. Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
 6. Giúp UBND TPHCM thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương.
 7. Giúp UBND TPHCM thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân sự, hành chính theo quy định của pháp luật và quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành.
 8. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tư pháp, pháp luật đối với Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan.
 9. Kiểm tra, thanh tra đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật hoặc theo sự phân cấp, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.
 10. Thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật và công tác tư pháp theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch UBND TPHCM.
 11. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.
 12. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Văn phòng, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp.
 13. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của UBND TPHCM.
 14. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với UBND TPHCM và Bộ Tư pháp.
 15. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật.
 16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND TPHCM giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Để sử dụng dịch vụ làm phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 nhanh trên toàn quốc

xin mời liên hệ 19006859 để được tư vấn miễn phí và sử dụng dịch vụ uy tín của chúng tôi.

Hy vọng với những thông tin hữu ích trên đây, bạn đã hiểu thêm về chức năng, nhiệm vụ, địa chỉ,… của Sở Tư pháp TPHCM. Đừng quên theo dõi Lãnh sự quán Việt Nam tại Ấn Độ để biết được những thông tin về du lịch, xuất nhập cảnh nhé.

One thought on “[HOT] Thông tin bạn cần biết về Sở Tư pháp TPHCM”

 1. Cho em hỏi. Đang mùa dịch bênh. Ngày mai. 6/4/2020. Sơ tư pháp có làm việc như bình thuòng k ạ. Em xin làm lý lịch tư pháp số 2. Em cảm on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.