Nhân viên

Họ và tên
Chức vụ
Số điện thoại và địa chỉ E-mail
 
Tổng Lãnh Sự
+84-8- 3823 7050
cg.hcm@mea.gov.in
Ông Manoj Kumar
Lãnh sự kiêm Chánh văn phòng
+84-8-3823 7050 Ext 13
Bà Reena Jain
Lãnh sự (PPS) của Tổng Lãnh Sự
+84-8- 3823 7050 Ext 15
Ông Rajesh Dwivedi
Phó Lãnh Sự( Phụ trách hành chính)
+84-8- 3823 7050 Ext 16
Ông Rajiv Ahuja
Phó Lãnh Sự(Phụ trách các vấn đề lãnh sự)
+84-8- 3823 7050 Ext 14

cons.hcm@mea.gov.in

Bà Phạm Thị Tuyết
Trợ lý thương mai
3823 7050 Ext 17
Cô Nguyễn Thị Kim Du
Phiên dịch
3823 7050 Ext 11
Ông. Phạm Hữu Tú
Visa Assistant
3823 7050 Ext 14