Phúc lợi cộng đồng

Một nhân viên của Lãnh sự sẽ phụ trách từ thứ hai đến thứ sáu, từ 09h00 đến 11h30 tại Lãnh sự Tp.HCM để hỗ trợ các dịch vụ lãnh sự, gặp gỡ và hỗ trợ thành viên của cộng đồng Ấn Độ trong phạm vi cho phép của Lãnh sự tại HCM.  Phạm vị của Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Tp.HCM bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, và từ Gia Lai và Bình Định ở miền Trung Việt Nam và đến tỉnh Cà Mau ở Nam Việt Nam.

 

Thành viên của cộng đồng Ấn Độ có thể liên hệ Phó Tổng lãnh sự Ông Shongshier Augustine trong các trường hợp khẩn cấp.