Sự kiện sắp diễn ra

1. Sự kiện 2015 – Trung tâm triển lãm & Hội nghị Sài Gòn  external link

2. Sự kiện 2015 –  Trung tâm triễn lãm & Hội nghị Tân Bình external link